Kalkan Gibi Koruyan Dualar

Kalkan gibi koruyan dualar, özellikle Müslümanlar arasında sıkça okunan ve manevi koruma sağlayacağına inanılan dualardır. Bu dualar, Allah’ın yardımı ve korumasını dilemek amacıyla okunur.

İşte kalkan gibi koruduğuna inanılan bazı önemli dualar:

Ayetel Kürsi

Ayetel Kürsi, Kur’an-ı Kerim’in en güçlü ayetlerinden biri olarak kabul edilir ve birçok kişi tarafından manevi koruma sağlamak için okunur.

Ayetel Kürsi Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim.

Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum, la te’huzuhu sinetün vela nevmün, lehu ma fissemavati ve ma fil ard. Men zellezi yeşfeu indehü illa biiznih, ya’lemu ma beyne eydihim ve ma halfehüm, vela yühitune bişey’in min ilmih illa bima şae, vesia kürsiyyühüssemavati vel ard, vela yeudühü hıfzuhüma ve huvel aliyyul aziym.

Sadakallahül Azim.

Ayetel Kürsi, genellikle namazlardan sonra, evden çıkarken, uyumadan önce ve zor zamanlarda okunur.

Felak Suresi

Felak Suresi, sabah ve akşam duaları arasında yer alır ve her türlü kötülükten Allah’a sığınmak için okunur.

Felak Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim.

Kul euzu birabbil felak.

Min şerri ma halak.

Ve min şerri ğasikin iza vekab.

Ve min şerrin neffasati fil ukad.

Ve min şerri hasidin iza hased.

Sadakallahül Azim.

Nas Suresi

Nas Suresi de tıpkı Felak Suresi gibi koruma amaçlı okunan surelerden biridir.

Nas Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim.

Kul euzu birabbin nas.

Melikin nas.

İlahin nas.

Min şerril vesvasil hannas.

Ellezî yüvesvisü fî sudûrin nas.

Minel cinneti ven nas.

Sadakallahül Azim.

İhlas Suresi

İhlas Suresi, tevhid inancını ve Allah’ın birliğini anlatan bir suredir ve sıkça okunan dualar arasında yer alır.

İhlas Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim.

Kul huvallahu ehad.

Allahus samed.

Lem yelid ve lem yuled.

Ve lem yekun lehu küfüven ehad.

Sadakallahül Azim.

Sabah ve Akşam Zikirleri

Peygamber Efendimiz (S.A.V.), sabah ve akşam zikirlerinin önemini vurgulamıştır. Bu zikirler arasında şu dua da yer alır:

Bismillahil-lezî lâ yedurru me’asmihi şey’un fil-ardi ve lâ fis-semai ve huves-Semi’ul-Alim.

Anlamı: İsmiyle yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar vermeyeceği Allah’ın adıyla. O, işitendir ve bilendir.

Bu dua, sabah ve akşam üç defa okunduğunda, kişinin gün boyunca Allah’ın koruması altında olacağına inanılır.

Bu dualar, Allah’ın korumasını ve yardımı talep etmek amacıyla okunan, manevi gücü yüksek dualardır. Düzenli olarak bu duaları okumak, kişinin hem ruhsal huzurunu artırır hem de manevi koruma sağlar. Duaların kabulü Allah’ın takdirindedir ve önemli olan samimi bir kalp ile bu duaları okumaktır.

Yorum yapın