Küçük Hücreli Akciğer Kanseri

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Ne yazık ki çoğu zaman 4. Evre de kendisini belli etmiş oluyor. Yaşam süresi diğer kanser türlerine göre ne yazık ki düşüktür. Çok fazla belirti vermemesi nedeniyle, erken evrede belirtilerini anlamak çok zor oluyor. Tedavi yöntemlerinin başında Kemoterapi ve Radyoterapi geliyor.

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Nedir?

Genel olarak akciğer kanserlerinin yüzde 15 lik kısmı küçük hücreli akciğer kanseri olarak ortaya çıkıyor. Genel olarak küçük hücreli ve küçük hücreli dışı olarak iki şekilde karşılaşılıyor. Akciğer kanserlerinin yüzde 85 lik kısmı ise küçük hücreli dışı akciğer kanseri olarak karşımıza çıkmaktadır. KHAK ağırlıklı olarak sigara içen bireylerde ortaya çıkan bir kanser türüdür. Ne yazık ki diğer kanser türlerine göre daha agresif ve daha hızlı yayılmaktadır. Diğer organlara(omurilik, beyin, böbrek) yayılımı yani metastaz yapması daha fazla görülmektedir.

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Yaşam Süresi

Küçük Hücreli akciğer kanserlerinde tedaviye yanıt alma oranları daha yüksek olsa da, nüksetme süresi daha kısadır. Tedaviye çok iyi yanıt alınmış olsa da tekrar etme ihtimali çok kısa sürelerde mümkündür. Tekrar nüksettiğinde tedaviye yanıt verme süreleri uzamaktadır. Bu nedenle de ne yazık ki yaşam süresi diğer kanser türlerine göre daha kısadır.

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri çoğunlukla son evreye kadar ciddi bir belirti vermeden ilerleyebiliyor. Hastalığın yayılmasına bağlı olarak geçmeyen öksürük, kilo kaybı, nefes darlığı, geçmeyen göğüs ağrısı, kanlı öksürük gibi şikayetler ortaya çıkabiliyor. Eğer KHAK akciğer dışında farklı organlara da metastaz yapmışsa, göz kapaklarında düşüklük, geçmeyen kemik ağrıları, karında şişlik, lenf bezlerinin şişmesi gibi belirtiler verebiliyor.

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Tedavi Süreci

KHAK tedavisinde ilk basamak tedavi Kemoterapi olarak karşımıza çıkmaktadır. Cerrahi müdahale şansı pek bulunmamaktadır. Ancak sınırlı evrelerde bazen cerrahi müdahaleler yapılabilmektedir. Kemoterapi eşliğinde radyoterapi tedavisi de verilerek, metastazların ve primer hücrenin küçültülmesi hedeflenmektedir. Gelişen tıp teknolojisi ile birlikte Küçük Hücreli Akciğer Kanseri tedavilerinde akıllı ilaç, immünoterapi de uygulanabilmektedir. Ancak henüz ortaya çıkan bu ilaçlar KHDAK kanserlerindeki gibi etkili değildir.

Yorum yapın